خانه  :: اساتید  :: اخبار

اعلام دوم - قابل توجه همکاران گرامی
مراجعه به دبیرخانه مرکزیاطلاعیه

به اطلاع همکاران محترم می رساند؛

کارکنانی که نام آنها در لیست پیوست می باشد با سه قطعه عکس جدید به دبیرخانه مرکزی مراجعه نمایند.

امور اداری دانشگاه

*********************************************************************************************

رديف

نام

نام خانوادگي

نوع استخدام

1

نسرين

احمدي

عضو قراردادي

2

علي

اسکندري

عضو قراردادي

3

فريدون

اسکندري

عضو قراردادي

4

ليلا

اسكندري

عضو رسمي

5

حسن

اسلامي

عضو قراردادي

6

پيمان

اسماعيلي نژاد

عضو قراردادي

7

الهه

اشتري

عضو قراردادي

8

بهارک

اشتري النخعي

عضو قراردادي

9

رضا

اشرفي

عضو قراردادي

10

محمد

اشرفي

عضو قراردادي

11

سارا

اصانلو

عضو پيماني

12

عليرضا

امانلو

عضو پيماني

13

مهدي

امانلو

عضو پيماني

14

اميررضا

آپرا

عضو قراردادي

15

جواد

آخوندي

عضو قراردادي

16

جواد

آدينه لو

عضو قراردادي

17

داود

آقامحمدي

عضو قراردادي

18

غريبعلي

باباخاني

عضو قراردادي

19

سولماز

بابازاده

عضو قراردادي

20

عبدالرسول

بابائي

عضو پيماني

21

مريم

بازرگان

عضو قراردادي

22

جعفر

باقري

عضو قراردادي

23

رويا

باقري

عضو قراردادي

24

ليلا

باقري

عضو پيماني

25

سعيده

بهرام لوئيان

عضو پيماني

26

فاطمه

بهرامي

عضو قراردادي

27

اصغر

بيات

عضو قراردادي

28

حسن

بيات

عضو قراردادي

29

روح اله

بيات

عضو پيماني

30

مهين

بيات

عضو قراردادي

31

نسرين

بيات

عضو قراردادي

32

ابوالفضل

پور اميدي جيرنده

عضو رسمي

33

محمود

جعفري

عضو قراردادي

34

اکرم

جعفري

عضو قراردادي

35

فريده

جعفري

عضو قراردادي

36

سعيد

حاجي ميري زارع

عضو پيماني

37

عليرضا

حاجيلو

عضو قراردادي

38

مليحه

حسنلو

عضو قراردادي

39

محمد علي

حسنلوئي

عضو پيماني

40

ابراهيم

حسني

عضو قراردادي

41

اصغر

حسني

عضو قراردادي

42

ذبيح اله

حسني

عضو قراردادي

43

سيد هاتف

حسني

عضو قراردادي

44

سيده معصومه

حسني

عضو قراردادي

45

محبعلي

حسني

عضو قراردادي

46

محمود

حسني

عضو پيماني

47

سميرا

حقگوئي

عضو قراردادي

48

زينب

حمزه لو

عضو پيماني

49

جميله

حنيفه لو

عضو پيماني

50

رويا

حيدر اوغلي

عضو قراردادي

51

سلمان

حيدري

عضو پيماني

52

مهدي

خانمحمدي

عضو قراردادي

53

رزاق

خداياري

عضو قراردادي

54

بهمن

خدايي

عضو قراردادي

55

جبار

خدايي

عضو قراردادي

56

مهناز

خدايي

عضو پيماني

57

بهمن

خليلي پور

عضو قراردادي

58

محمود

خوئيني

عضو قراردادي

59

محمد

دقيقي

عضو قراردادي

60

ناهيد

دهقان

عضو قراردادي

61

اعظم

رسولي

عضو قراردادي

62

امامعلي

رضائي

عضو قراردادي

63

يوسف

رضائي

عضو قراردادي

64

سيد جواد

رضويان

عضو پيماني

65

کوروش

روحي فر

عضو قراردادي

66

رسول

روشن ساروي

عضو قراردادي

67

حسن

زماني

عضو قراردادي

68

علي

سپهري

عضو قراردادي

69

معرفت اله

سعيدي

عضو قراردادي

70

حسين

سلاميان

عضو قراردادي

71

اعظم

سلطاني ملک

عضو قراردادي

72

محمد

سليماني

عضو پيماني

73

حسن

سليماني فرد

عضو پيماني

74

عمران

سيفي فلاح

عضو پيماني

75

محمد رضا

شامي

عضو قراردادي

76

قندعلي

شامي

عضو قراردادي

77

سهيلا

شعباني

عضو قراردادي

78

کريم

شکري

عضو قراردادي

79

فاطمه

شکوري

عضو قراردادي

80

مرتضي

شکوري

عضو قراردادي

81

سارا

شهامي

عضو قراردادي

82

جواد

شهبازي

عضو قراردادي

83

علي

شهبازي

عضو قراردادي

84

نعمت اله

صادقي سرخه ديزجي

عضو پيماني

85

سعيد

صحيحي

عضو قراردادي

86

علي

صدرا

عضو پيماني

87

رضا

صميمي فرد

عضو پيماني

88

عبدالرحمان

صنعتي

عضو قراردادي

89

سيدجعفر

طاهري

عضو قراردادي

90

اميد

عابدي

عضو قراردادي

91

زينب

عباسي

عضو قراردادي

92

مريم

عباسي

عضو قراردادي

93

جنت

عزيزي

عضو قراردادي

94

قمر

عزيزي

عضو پيماني

95

شراره

علم بيگي

عضو قراردادي

96

منصور

علوي منفرد

عضو قراردادي

97

سعيد

علي پور

عضو قراردادي

98

داود

علياري

عضو قراردادي

99

صادق

عليجاني

عضو رسمي

100

زهرا

غفاري

عضو قراردادي

101

سارا

غيور نمين

عضو پيماني

102

معصومه

فرخ نيا

عضو قراردادي

103

مريم

فرزاد

عضو قراردادي

104

رقيه

قاسمي

عضو قراردادي

105

اکبر

قرباني

عضو قراردادي

106

رجب

قرجه لو

عضو قراردادي

107

مهين

قزلباش

عضو قراردادي

108

نازيلا

قزلباش

عضو پيماني

109

محمد رضا

قهرماني

عضو قراردادي

110

اصغر

کحالي

عضو قراردادي

111

اعظم

کريمي

عضو قراردادي

112

حمداله

کريمي

عضو قراردادي

113

فاطمه

کريمي

عضو پيماني

114

محمدرضا

کريمي

عضو قراردادي

115

اسرافيل

کريمي

عضو قراردادي

116

علي

کمالي

عضو قراردادي

117

معصومه

کياني

عضو قراردادي

118

جواد

کيومرثيان

عضو قراردادي

119

سهيلا

لازمي

عضو پيماني

120

فاطمه

لاله قينرجه

عضو پيماني

121

محمد

محمدبياني

عضو قراردادي

122

اصغر

محمدي

عضو قراردادي

123

رباب

محمدي

عضو قراردادي

124

روح اله

محمدي

عضو قراردادي

125

سودابه

محمدي

عضو قراردادي

126

محمد علي

محمدي

عضو قراردادي

127

منصور

محمدي

عضو قراردادي

128

بهمن

محمدياري

عضو قراردادي

129

جواد

محمودي

عضو قراردادي

130

ذکر علي

مرادي

عضو قراردادي

131

مريم

مرسلي

عضو قراردادي

132

سهيلا

مزين

عضو پيماني

133

نسرين

مسکار

عضو قراردادي

134

عليرضا

مسلمي

عضو قراردادي

135

سيده الهه

موسوي قيداري

عضو قراردادي

136

خديجه

مهاجري

عضو قراردادي

137

بهروز

مهاجرين

عضو قراردادي

138

داود

مهدوي

عضو قراردادي

139

جلال

مهديلو

عضو قراردادي

140

صادق

مهديون

عضو قراردادي

141

غلامعلي

مهرباني

عضو قراردادي

142

آزاد علي

ميري

عضو قراردادي

143

زهرا

نباتعلي پور

عضو قراردادي

144

امير

نجاري

عضو قراردادي

145

اکرم

نجفلو

عضو پيماني

146

صونا

نصر

عضو قراردادي

147

پرويز

نظري

عضو قراردادي

148

رويا

نظري

عضو قراردادي

149

زهرا

نظري

عضو قراردادي

150

حميد

نعمتي

عضو قراردادي

151

مريم

نور سينا

عضو پيماني

152

محمود

نوري

عضو قراردادي

153

منيژه

نهالي

عضو قراردادي

154

خسرو

واجک

عضو پيماني

155

محمد علي

وفا

عضو قراردادي

156

سيده فريبا

هاشمي

عضو قراردادي

 


ارسال شده در مورخه: 10-3-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت اداری-مالی

نظرخواهی طرح ترافیک سواره و پیاده دانشگاه

نظرخواهی طرح ترافیک سواره و پیاده دانشگاه

   

اعلام قطعی برق

روز جمعه 4 خرداد از ساعت 8 صبح تا 19

   

برگزاری سمینار

مدیریت برخود و برنامه ریزی توسعه فردی

   

دوره الزامی "توجیهی بدو خدمت کارکنان"

ویژه کارکنان پیمانی جدیدالاستخدام

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت اداری-مالی

برنامه ساعات کاری و تعطیلات در تابستان سال 97