خانه  :: اساتید  :: اخبار

تفاهم نامه با
نشر دانش امروز (رادان انگليش اديت)
ارسال شده در مورخه: 7-3-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

تجليل از

دانشگاه زنجان

   

كتاب آقايان دكتر فلاحت و دكتر عساكره

توسط انتشارات دانشگاه زنجان منتشر گرديد.

   

اعطاي جايزه تحصيلي

بنياد ملي نخبگان در سال تحصيلي 97-96

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

فدراسیون سرآمدان علمی ایران مقاله آقای دکتر شهروس وند