خانه  :: اساتید  :: اخبار

اطلاعبه - ساعات کار در ماه مبارک رمضان
قابل توجه همكاران گرامياطلاعيه

(ساعات کاردر ماه مبارک رمضان)

با توجه به تصميمات اتخاذ شده در جلسـه مـورخ 96/2/31 هيـات رئيسـه محترم دانشگاه، ساعات شروع وخاتمه اوقـات اداري در ايـام مـاه مبـارك رمضان از روز شنبه مورخ  96/03/06 (آغاز ماه مبارك) لغايـت پايـان مـاه مبارك از ساعت 8 صبح لغایت 14 مي باشد. (حركت سرويس ها ساعت 14.15)   

 ****************************************************************************************************

                                                   مديريت اداري و پشتيباني


ارسال شده در مورخه: 1-3-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت اداری-مالی

اطلاعبه - ساعات کار در ماه مبارک رمضان

قابل توجه همكاران گرامي

   

با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور

تغییر ساعت ناهار و نماز از اول مهرماه

   

اعلام دوم - قابل توجه همکاران گرامی

مراجعه به دبیرخانه مرکزی

   

اعلام دوم درخواست مراجعه به دبيرخانه مركزي

همكاران محترم ليست ذيل جهت تكميل پرونده

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت اداری-مالی

تغییر ساعات اداری