خانه  :: اساتید  :: اخبار

اطلاعبه - ساعات کار در ماه مبارک رمضان
قابل توجه همكاران گرامياطلاعيه

(ساعات کاردر ماه مبارک رمضان)

با توجه به تصميمات اتخاذ شده در جلسـه مـورخ 96/2/31 هيـات رئيسـه محترم دانشگاه، ساعات شروع وخاتمه اوقـات اداري در ايـام مـاه مبـارك رمضان از روز شنبه مورخ  96/03/06 (آغاز ماه مبارك) لغايـت پايـان مـاه مبارك از ساعت 8 صبح لغایت 14 مي باشد. (حركت سرويس ها ساعت 14.15)   

 ****************************************************************************************************

                                                   مديريت اداري و پشتيباني


ارسال شده در مورخه: 1-3-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت اداری-مالی

اطلاعیه

بررسی مجدد پرونده ارتقاء رتبه کارکنان مشمول(فوق دیپلم به بالا)

   

قابل توجه دانشجویان محترم شبانه

در خصوص تسویه حساب بـدهی شهریه تحصیلی

   

عملیات برکناری تیر های برق فرسوده مزرعه

عملیات برکناری تیر های برق فرسوده مزرعه و جایگزینی آن با تیرهای بتنی

   

ایجاد دو خط تلفن داخلی

جهت ارتباط با بانک تجارت دانشگاه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت اداری-مالی

تغییر ساعات اداری