خانه  :: اساتید  :: اخبار

اطلاعبه - ساعات کار در ماه مبارک رمضان
قابل توجه همكاران گرامياطلاعيه

(ساعات کاردر ماه مبارک رمضان)

با توجه به تصميمات اتخاذ شده در جلسـه مـورخ 96/2/31 هيـات رئيسـه محترم دانشگاه، ساعات شروع وخاتمه اوقـات اداري در ايـام مـاه مبـارك رمضان از روز شنبه مورخ  96/03/06 (آغاز ماه مبارك) لغايـت پايـان مـاه مبارك از ساعت 8 صبح لغایت 14 مي باشد. (حركت سرويس ها ساعت 14.15)   

 ****************************************************************************************************

                                                   مديريت اداري و پشتيباني


ارسال شده در مورخه: 1-3-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت اداری-مالی

نظرخواهی طرح ترافیک سواره و پیاده دانشگاه

نظرخواهی طرح ترافیک سواره و پیاده دانشگاه

   

اعلام قطعی برق

روز جمعه 4 خرداد از ساعت 8 صبح تا 19

   

برگزاری سمینار

مدیریت برخود و برنامه ریزی توسعه فردی

   

دوره الزامی "توجیهی بدو خدمت کارکنان"

ویژه کارکنان پیمانی جدیدالاستخدام

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت اداری-مالی

برنامه ساعات کاری و تعطیلات در تابستان سال 97