خانه  :: اساتید  :: اخبار

تقدیر و تشکر
تقدیر از مسئولین و همکاران دخیل در امر تبدیل وضعیت 39 نفر از کارکنان قراردادی دانشگاه به پیمانیبا عنایت به اتمام فرآیند تبدیل وضعیت 39 نفر از کارکنان قراردادی دانشگاه به پیمانی، بدینوسیله بر خود لازم می دانیم مراتب تشکر و قدردانی خود را از بابت تمامی زحمات و تلاش های مجدانه ریاست محترم دانشگاه، معاونت محترم اداری و مالی، مدیریت محترم امور اداری و پشتیبانی، مدیریت محترم حراست، مدیریت محترم گزینش و کلیه همکاران دخیل در تحقق این امر اعلام نموده و از درگاه خداوند متعال توفیقات روز افزون را برایشان مسئلت می نماییم.

                                                                                                                             با سپاس

                                                                                                                شورای کارکنان دانشگاه زنجان

 


ارسال شده در مورخه: 26-2-1396