خانه  :: اساتید  :: اخبار

انجمن علمی علوم ورزشی برگزار می کند
مراسم معارفه دانشجویان جدید الورودانجمن علمی علوم ورزشی تقدیم میکند مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دوشنبه ۱۸ ادریبهشت سالن شریعتی واقع در دانشکده علوم انسانی ساعت ۱۰ صبح

ارسال شده در مورخه: 16-2-1396