خانه  :: اساتید  :: اخبار

سخنرانی گروه فلسفه
با موضوع: تبیین طبیعی از عصمت انبیاءزمان:  دوشنبه 4 اردیبهشت - ساعت 11 صبح

مکان :  کلاس222 -دانشکده علوم انسانی


ارسال شده در مورخه: 2-2-1396