خانه  :: اساتید  :: اخبار

برگزاری آزمون جامع کلیه گرایش های شیمی
اعلام زمان و اقدامات لازم 

بدین وسیله به اطلاع می رساند زمان برگزاری آ زمون جامع کلیه گرایش های شیمی در نیم سال دوم  96- 95 روز شنبه مورخ 96/2/30 ساعت 8:30 تعیین گردیده است.

لذا دانشجویان واجد شرایط (گذراندن دروس تئوری، ارائه سمینار ودارا بودن مدرک زبان مورد تایید دانشگاه) نسبت به تکمیل فرم اعلام آمادگی آزمون جامع وتحویل آن به دفترگروه تا 96/2/27 اقدام نمایند.

فرم های اعلام آمادگی وارزیابی آزمون جامع در سایت تحصیلات تکمیلی بخش آیین  نامه ها، منوی " آیین نامه دکتری 88 به بعد "-- قابل دسترسی است.

 

 


ارسال شده در مورخه: 28-1-1396

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده علوم

سخنرانی بین المللی- شنبه 14اسفند ساعت 14

برگزار کننده: گروه زمین شناسی و گروه همکاریهای علمی بین المللی

   

سخنرانی بین المللی- شنبه 14اسفند ساعت 14:30

برگزار کننده: گروه زمین شناسی و گروه همکاریهای علمی بین المللی

   

سخنرانی بین المللی- شنبه 14اسفند ساعت 15

برگزار کننده: گروه زمین شناسی و گروه همکاریهای علمی بین المللی

   

سخنرانی بین المللی- شنبه 14اسفند ساعت 10:15

برگزار کننده: گروه زمین شناسی و گروه همکاریهای علمی بین المللی

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده علوم

دفاع اولین دانشجوی دکتری شیمی فیزیک