خانه  :: اساتید  :: اخبار

مجمع عمومی عادی و فوق العاده تعاونی مسکن کارکنان
نوبت اول تاریخ انتشار: 96/01/19

بنا به تصمیم هیئت مدیره شرکت، جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت اول) شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه زنجان در مورخ 96/02/03 روز سه شنبه رأس ساعت 15:45 و جلسه مجمع فوق العاده در مورخ 96/02/19 روز سه شنبه رأس ساعت 15:45 در محل آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی تشکیل خواهد شد .

لذا بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت می شود در تاریخ و ساعت تعیین شده برای اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مشروحه ذیل در مجمع حضور بهم رسانند و یا وکلای خود را باتوجه به ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع از بین اعضاء یا خارج از اعضا، معرفی نمایند.

 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

  •       ارائه گزارش توسط هیئت مدیره و بازرس در رابطه با عملکرد دوره مدیریت فعلی هیئت مدیره
  •       طرح و تصمیم گیری در خصوص حسابهای مالی مربوط به دوره هیئت مدیره فعلی
  •      طرح و تصمیم گیری در خصوص پاداش هیئت مدیره فعلی
  •       انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره و بازرس تعاونی
  •       سایر موارد

توضیح: اعضائی که کاندیدای تصدی سمت هیات مدیره و بازرس شرکت می باشند، می توانند تا تاریخ 28 فروردین با ارائه یک قطعه عکس 4*3 و کپی شناسنامه و کارت ملی و حکم کارگزینی جهت تکمیل فرم مربوطه به دفتر تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه مراجعه نمایند.

 

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

  •       تصویب تغییرات پیشنهادی در اساسنامه جدید

 

خلاصه ای از وضعیت تعاونی را می توانید در سایت maskan.znu.ac.ir مشاهده نمائید.

 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه زنجان  

 

 


ارسال شده در مورخه: 19-1-1396

آخرين اخبار با موضوع: اداره رفاه اساتید و کارکنان

واگذاری یک واحد خانه سازمانی ویژه کارکنان

خانه سازمانی دانشگاه واقع در خیابان پروین اعتصامی به فرد واجد شرایط از میان کارکنان واگذار می گردد.

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
اداره رفاه اساتید و کارکنان

یارانه سفر کارکنان در سال 1397