خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله ی دکتری نجوم و اخترفیزیک
با عنوان رابطه ی آماری سیماهای مغناطیسی خورشید و فعالیت های خورشیدیکار علمی انجام یافته منجر به چاپ 3 مقاله در مجله ی تخصصی Solar physics و یک مقاله در مجله ی کامپیوتر Applied soft computing شده است که مجموعاً شاخص تأثیری برابر با 12 را پیدا می کند.

 

 

 


ارسال شده در مورخه: 15-1-1396