خانه  :: اساتید  :: اخبار

ثبت نامه برای گوشت گوسفندی
فروش گوشت گوسفندی تازه کشتار درتعاونی مصرف کارکنان 

 

ثبت نام گوشت گرم گوسفندی

توزیع گوشت گرم گوسفندی مرغوب  بصورت ران و سردست

محصول منطقه دشت مغان اردبیل

جهت تنظیم بازارزیر نظر شبکه دامپزشکی استان زنجان

گوشت گوسفندی: هرکیلو 310/000ریال

گوشت گوسفندی شامل یک ران و سردست با استخوان حدودا"8کیلوگرم می باشد.

 

 

ثبت نام 50% نقدی و مانده کسر از حقوق در یک قسط فروردین 95

مهلت ثبت نام:از روز شنبه95/12/21 لغایت دوشنبه 95/12/23

زمان توزیع:روز چهارشنبه مورخ 95/12/25ساعت 12ظهر

تعاونی مصرف کارکنان

95/12/21

 


ارسال شده در مورخه: 21-12-1395