خانه  :: اساتید  :: اخبار

تسلیت حضور جناب آقای دکتر محبتی
تسلیت در گذشت مادر گرامی جناب آقای دکتر محبتی



 

 

ما همه فانی و بقا بس توراست

 

 

 همکار گرامی

جناب آقای آقای دکتر محبتی

درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال علو درجات را برای آن مرحوم و صبر جمیل برای جنابعالی و سایر بازماندگان خواهانیم.

 

 

به اطلاع همکاران ارجمند می رساند مجلس یادبود روز دوشنبه 25 بهمن ماه ساعت11 در مسجد دانشگاه برگزار ميشود.

 

 

 

 


ارسال شده در مورخه: 19-11-1395

آخرين اخبار با موضوع: تسلیت

تسلیت حضور جناب آقای سعید صحیحی

تسلیت درگذشت شوهرخواهر گرامی جناب آقای سعید صحیحی

   

تسلیت حضور جناب آقای دکتر سعید قنبری

تسلیت در گذشت مادر گرامی جناب آقای دکتر سعید قنبری

   

تسلیت حضور جناب آقای اسداله پارسا و آقای کیوان پارسا

تسلیت درگذشت برادر خانم گرامی جناب آقای اسداله پارسا و دایی ارجمند جناب آقای کیوان پارسا

   

تسلیت حضور جناب آقای حسین فرزانه بناب

تسلیت در گذشت مادر گرامی جناب آقای حسین فرزانه بناب

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
تسلیت

تسلیت حضور جناب آقای بهزاد حیدری