خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد کشاورزی
ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی مرزه سهندی Satureja sahendica در منطقه بستان¬آبادعنوان : ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی مرزه سهندی Satureja sahendica  در منطقه بستان ­آباد

ارائه کننده : فاطمه هادی

دانشجوی رشته (گرایش): گیاهان دارویی

استاد راهنما:             دکتر خیری                                                                             

مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

استاد مشاور: دکتر ارغوانی                                                            

روز :    شنبه                           مورخ :25/10/95                                                      ساعت :14

 


ارسال شده در مورخه: 18-10-1395

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی

عنوان : مطالعه مراحل فنولوژی رشد زایشی و تغییرات بیوشیمیایی مرتبط در برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های کیوی

   

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی

عنوان : مطالعه سرعت نفوذ آب تحت شدت‌های باران و درجات شیب در برخی خاک‌های منطقه نیمه‌خشک

   

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک-دانشکده علوم

شبیه‌سازی حرکت مجموعه‌ای از ذرات پویا با برهمکنش‌های دوربرد

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری - آقای آرمین فشی