خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی
تاکسونومی و فیلوژنی قارچ های تیره Diatrypaceae در برخی مناطق شمال ایرانعنوان : تاکسونومی و فیلوژنی قارچ­های تیره Diatrypaceae در برخی مناطق شمال ایران

ارائه کننده : مهدی محرابی سی­سخت

دانشجوی رشته (گرایش) :قارچ ­شناسی

 

استاد راهنما :  دکتر رقیه همتی

استاد مشاور : Dr. Larissa N. Vasilyeva وDr. Florent P. Trouillas 

روز :    چهارشنبه مورخ :15/10/95  ساعت: 11:00

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 11-10-1395

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم

سنتز و مشخصه یابی داربست¬های هیدروژلی حساس به دما بر مبنای کوپلیمرهای پلی¬کاپرولاکتون جهت استفاده در مهندسی...

   

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

تحلیل ارتعاشات تیر با میرایی کسری از ...5 خرداد سالن کاوه

   

جلسه دفاعیه از رساله دکتری-مهندسی مکانیک

مدلسازی و کنترل بازوی رباتیکی کم محرک...20اردیبهشت 203 اداری

   

جلسه دفاعیه از رساله دکتری-مهندسی برق

طراحی و پیاده سازی مبدل تکفاز با سویچینگ نرم برای...20 اردیبهشت سالن کاوه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک - دانشکده علوم