خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی
تاکسونومی و فیلوژنی قارچ های تیره Diatrypaceae در برخی مناطق شمال ایرانعنوان : تاکسونومی و فیلوژنی قارچ­های تیره Diatrypaceae در برخی مناطق شمال ایران

ارائه کننده : مهدی محرابی سی­سخت

دانشجوی رشته (گرایش) :قارچ ­شناسی

 

استاد راهنما :  دکتر رقیه همتی

استاد مشاور : Dr. Larissa N. Vasilyeva وDr. Florent P. Trouillas 

روز :    چهارشنبه مورخ :15/10/95  ساعت: 11:00

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 11-10-1395