خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی
تاکسونومی و فیلوژنی قارچ های تیره Diatrypaceae در برخی مناطق شمال ایرانعنوان : تاکسونومی و فیلوژنی قارچ­های تیره Diatrypaceae در برخی مناطق شمال ایران

ارائه کننده : مهدی محرابی سی­سخت

دانشجوی رشته (گرایش) :قارچ ­شناسی

 

استاد راهنما :  دکتر رقیه همتی

استاد مشاور : Dr. Larissa N. Vasilyeva وDr. Florent P. Trouillas 

روز :    چهارشنبه مورخ :15/10/95  ساعت: 11:00

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 11-10-1395

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی

عنوان : مطالعه مراحل فنولوژی رشد زایشی و تغییرات بیوشیمیایی مرتبط در برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های کیوی

   

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی

عنوان : مطالعه سرعت نفوذ آب تحت شدت‌های باران و درجات شیب در برخی خاک‌های منطقه نیمه‌خشک

   

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک-دانشکده علوم

شبیه‌سازی حرکت مجموعه‌ای از ذرات پویا با برهمکنش‌های دوربرد

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری - آقای آرمین فشی