خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی
تاکسونومی و فیلوژنی قارچ های تیره Diatrypaceae در برخی مناطق شمال ایرانعنوان : تاکسونومی و فیلوژنی قارچ­های تیره Diatrypaceae در برخی مناطق شمال ایران

ارائه کننده : مهدی محرابی سی­سخت

دانشجوی رشته (گرایش) :قارچ ­شناسی

 

استاد راهنما :  دکتر رقیه همتی

استاد مشاور : Dr. Larissa N. Vasilyeva وDr. Florent P. Trouillas 

روز :    چهارشنبه مورخ :15/10/95  ساعت: 11:00

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 11-10-1395

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد کشاورزی

ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی مرزه سهندی Satureja sahendica در منطقه بستان¬آباد

   

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی

ارائه کننده : فاطمه بابائی دانشجوی رشته (گرایش) :فیزیک و حفاظت خاک

   

دفاع از رساله دکترا - رشته شیمی(معدنی) - دانشکده علوم

باعنوان سنتز و شناسایی نانوپلیمرهای فلز-آلی جدید بر پایه دی‌کربوکسیلات‌ها و لیگاند‌های N-دهنده

   

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی

عنوان :(اثر منابع مختلف الیاف در جیره بر پایه گندم روی عملکرد جوجه های گوشتی)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری