خانه  :: اساتید  :: اخبار

اردوي زيارتي مشهد مقدس ويژه برادران
دانشجويان شاهد وايثارگر 

برگزاري اردوي مشهد مقدس دانشجويان شاهد وايثارگر

 

ويژه برادران

 

 اداره امور دانشجويان شاهدوايثارگر با همكاري كانون علمي، فرهنگي ايثار طبق سنوات گذشته اقدام به برگزاري اردوي زيارتي مشهد مقدس همراه با مسابقات فرهنگي و فوق برنامه ها  از مورخ 95/11/7 لغايت 95/11/10 ويژه برادرا ن  با هزينه 1.500.000  ريال برگزار مي كند.

دانشجوياني كه علاقمند به شركت در اين اردو مي باشند تا روز دوشنبه مورخ 95/10/13 به اداره امور دانشجويان شاهدوايثارگر واقع در سازمان مركزي دانشگاه زنجان به همراه هزينه اعلام شده  و كارت ملي مراجعه و ثبت نام نمايند

اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.

 

 

                                                                                          اداره كل امور دانشجويان شاهدو ايثارگر

                                                                                                              دانشگاه زنجان

 

 

 


ارسال شده در مورخه: 8-10-1395

آخرين اخبار با موضوع: امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

نشست صميمي همكاران ايثارگر دانشگاه زنجان

به مناسبت گراميداشت دهمه مبارك فجر

   

جشنواره مسابقات قرآني

دومین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

   

ديدار با اسوه هاي مقاومت

ديدار مسئولين دانشگاه زنجان با جانباز عزيز حاج نادر سعيدي

   

نشست صميمي ايثارگران دانشگاه زنجان

با معاون محترم اداري-مالي دانشگاه

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

ديدار با اسوه هاي مقاومت