خانه  :: اساتید  :: اخبار

اردوي زيارتي مشهد مقدس ويژه برادران
دانشجويان شاهد وايثارگر 

برگزاري اردوي مشهد مقدس دانشجويان شاهد وايثارگر

 

ويژه برادران

 

 اداره امور دانشجويان شاهدوايثارگر با همكاري كانون علمي، فرهنگي ايثار طبق سنوات گذشته اقدام به برگزاري اردوي زيارتي مشهد مقدس همراه با مسابقات فرهنگي و فوق برنامه ها  از مورخ 95/11/7 لغايت 95/11/10 ويژه برادرا ن  با هزينه 1.500.000  ريال برگزار مي كند.

دانشجوياني كه علاقمند به شركت در اين اردو مي باشند تا روز دوشنبه مورخ 95/10/13 به اداره امور دانشجويان شاهدوايثارگر واقع در سازمان مركزي دانشگاه زنجان به همراه هزينه اعلام شده  و كارت ملي مراجعه و ثبت نام نمايند

اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.

 

 

                                                                                          اداره كل امور دانشجويان شاهدو ايثارگر

                                                                                                              دانشگاه زنجان

 

 

 


ارسال شده در مورخه: 8-10-1395

آخرين اخبار با موضوع: امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

کارگاه آموزشی مقاله نویسی

ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه زنجان

   

برگزاری جشنواره آموزشی - پژوهشی جایزه ملی ایثار

ویژه دانشجویان شاهدوایثارگر

   

جلسه معارفه و اردوي پيش دانشگاهي

دانشجويان شاهد و ايثارگر

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشجويان دكتري شاهدو ايثارگر دانشگاه زنجان