خانه  :: اساتید  :: اخبار

سخنرانی علمی گروه زمین شناسی
سخنران: دکتر جان جی یون(Zhang Zhiyong) دانشیار موسسه زمین شناسی و ژئوفیزیک پکنزمان:   چهار شنبه 95/09/24     ساعت 14        سالن سمینار دانشکده علوم

 

 

 


ارسال شده در مورخه: 23-9-1395