خانه  :: اساتید  :: اخبار

سخنرانی علمی آقای مهندس هادی پورفرضی-گروه زمین شناسی
سه شنبه 95/09/23 ساعت8 الی 10 سالن سمینار دانشکده علوم و 10 الی 16 کلاس1 زمین شناسی
ارسال شده در مورخه: 22-9-1395