خانه  :: اساتید  :: اخبار

همایش سالانه روز جهانی برنامه ریزی شهری
. 

 برگزاری همایش سالانه روز جهانی برنامه ریزی شهری توسط گروه جغرافیا

مکان : دانشکده علوم انسانی سالن همایش شریعتی

زمان 18  آبان ساعت 9 الی 12


ارسال شده در مورخه: 15-8-1395