خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 661-666 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن علمی دانشجویی آمار با همکاری گروه آمار برگزار می کند:
سخنرانی دکتر محمدزاده به مناسبت گرامیداشت "روز آمار و برنامه ریزی"
29-07-1398
معاونت دانشجوييتغذیه هوشمندانه
در محل کار
29-07-1398
مدیریت تربیت بدنیدعوت به حضور در برنامه پیاده روی همگانی - ویژه همکاران دانشگاهی
زمان: چهارشنبه 1 آبان ماه - راس ساعت 7:45 از مقابل ساختمان مدیریت تربیت بدنی به سمت باغ رفاهی
30-07-1398
دانشکده مهندسیجلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق-قدرت
برنامه‌ریزی توسعه پست‌های فوق‌توزیع...یک آبان سالن کاوه
30-07-1398
دانشکده مهندسیجلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق-الکترونیک
طراحی تقویت­ کننده برای ریزسیستم...دو آبان سالن کاوه
30-07-1398
مدیریت تربیت بدنیآموزش دفاع شخصی ویژه بانوان دانشجو -هنر دفاع از خود و دیگران
روزهای شنبه و دوشنبه در سالن شماره 3 دانشگاه - استفاده از کلیه کلاس های فوق برنامه ورزشی رایگان می باشد.
30-07-1398