خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 331-345 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت دانشجويينحوه ارائه درخواست جهت طرح در کمسیون موارد خاص
معاونت دانشجویی
17-01-1399
معاونت اداری مالینحوه حضور همکاران دانشگاه
تا 20 فروردین
14-01-1399
روابط عمومينخستین جشنواره ملی شعر و عکس ترنم سلامت
مهلت ارسال آثار به جشنواره تا 9 مهرماه تمدید شد
07-07-1399
معاونت پژوهش و فناورینشریه دو فصلنامه گروه فلسفه دانشگاه زنجان
تأملات اخلاقی
09-02-1399
معاونت دانشجويينشست خبری
نشست خبری آقای دکتر صدیقی معاون محترم وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان
01-04-1399
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبرینشست هم اندیشی اساتید همراه با امتیاز فرهنگی
روند آتی بورس و تأثیر آن بر در جهش تولید با حضور آقای بهنام بهزادفر، چهارشنبه ساعت 17 از طریق شبکه نیما
16-06-1399
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبرینشست هم اندیشی اساتید همراه با امتیاز فرهنگی
مسئله جمعیت و آینده کشور با حضور دکتر حسین مروتی
05-07-1399
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبرینشست هم اندیشی اساتید همراه با امتیاز فرهنگی
آسیب شناسی ارتباطی- عاطفی خانواده در شرایط کرونا با حضور دکتر لقمان ابراهیمی، سه شنبه 22 مهرماه، ساعت15
16-07-1399
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبرینماز آیات
احکام نماز آیات
01-04-1399
مدیریت تربیت بدنینمونه حرکات ورزشی ارائه شده از طرف WHO برای انجام در منزل
نمونه حرکات ورزشی ارائه شده از طرف WHO برای انجام در منزل
26-01-1399
روابط عمومينهضت تعاون و احسان جهت تداوم رزمایش همدلی
حساب ویژه پست بانک جهت واریز کمک های مردمی
30-06-1399
معاونت دانشجويينهم اردیبهشت روز جهانی روانشناس و مشاور مبارک
تبریک به همه آنانی که برای آرامش روانی جامعه تلاش می کنند.
08-02-1399
روابط عمومينوبت دوم مناقصه ، نصب و راه‌اندازی دستگاه میکروسکوپ
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز چهارشنبه تاریخ 8 مرداد تا روز یک شنبه تاریخ 12 مرداد99
07-05-1399
روابط عمومينوبت دوم مناقصه امور خدماتی پشتیبانی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از سه شنبه تاریخ 10تیر تا شنبه تاریخ 14تیرماه99
09-04-1399
روابط عمومينوبت دوم مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: سه شنبه 10تیر تا شنبه تاریخ 14 تیرماه 99
09-04-1399