خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 16-30 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت اداری مالیاختلال در سیستمهای مخابراتی
بدلیل وجود مشکلات در سرورهای مخابرات دانشگاه
22-06-1399
دانشکده مهندسیارائه دروس آزمایشگاهی در سامانه نیما
به صورت مجازی
29-04-1399
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیارتباط غیرحضوری با دبیرخانه جدب اعضای هیأت علمی
نحوه پیگیری غیر جضوری امور اعضای هیأت علمی دانشگاه رنجان
19-02-1399
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیارتباط غیرحضوری با دبیرخانه جدب اعضای هیأت علمی
نحوه پیگیری غیر جضوری امور اعضای هیأت علمی دانشگاه رنجان
19-01-1399
روابط عموميارتقای علمی 6 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
19-06-1399
معاونت آموزشيارزشیابی از کیفیت و نحوه تدریس اساتید
ارزشیابی از کیفیت و نحوه تدریس اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98
10-03-1399
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاز این عمود به آن عمود فرج است
ویژه برنامه اربعین ویژه دانشگاهیان استان زنجان
26-06-1399
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاز این عمود به آن عمود فرج است
ویژه برنامه اربعین ویژه دانشگاهیان استان زنجان
26-06-1399
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاز این عمود به آن عمود فرج است
ویژه برنامه اربعین ویژه دانشگاهیان استان زنجان
30-06-1399
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاز این عمود به آن عمود فرج است
ویژه برنامه اربعین ویژه دانشگاهیان استان زنجان
30-06-1399
روابط عمومياز تاریخ 11لغایت 22مرداد ماه قسمت اداری دانشگاه دایر نمی باشد
آزمون های دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی طبق تاریخ های اعلامی سازمان سنجش در دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد
04-05-1399
معاونت دانشجويياز خود و دیگران در برابر بیماری کرونا محافظت کنیم
علاوه بر رعایت پروتکل های بهداشتی استفاده از ماسک الزامی می باشد.
24-03-1399
روابط عمومياز کانون همیاران سلامت روان دانشگاه تقدیر شد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از کانون همیاران سلامت روان دانشگاه زنجان تقدیر کرد
17-04-1399
معاونت آموزشياسامی پذیرفته شدگان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد
اسامی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد (پذيرش بدون آزمون تحصيلات تكميلي دانشگاه زنجان)
13-07-1399
مدیریت تربیت بدنیاسترس ناشی از ابتلا به کرونا ویروس و تاثیرات آن بر بدن
استرس ناشی از ابتلا به کرونا ویروس و تاثیرات آن بر بدن- راهکار های مبارزه - دکتر آقاعلی قاسم نیان
13-02-1399