خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه نقشه برداری]

بازدید:14952   بروزرسانی: 03-07-1396

Omid Ghaffari
امید غفاری
استادیار

پست الکترونيکی
Ghaffari [at] znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ghaffari_omid

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه نقشه برداری