خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردبیرخانه آپفن


فراخوان انتخاب مجریان طرح های پژوهشی
فراخوان انتخاب مجریان طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان

 

 فراخوان اولویت های پژوهشی و فناوری دستگاه های اجرایی استان زنجان در سال 1396 انجام گردید.

 

برای دریافت پوستر کیلک فرمایید.

برای ورود به سایت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کلیلک فرمایید.

 
گزارش عملکرد سال95 و برنامه عملیاتی سال96 کارگروه آپفن
گزارش عملکرد سال95 و برنامه عملیاتی سال96 کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش و فناوری

 

گزارش عملکرد (سال 1395) و برنامه عملیاتی سال 1396 کارگروه تخصصی آپفن در پنجمین جلسه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان در تاریخ 1396/04/24 ارائه و مورد تصویب قرار گرفت.

 

برای دریافت فایل ها کلیک نمایید:

گزارش عملکرد سال 95 و برنامه عملیاتی سال 96

مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان

 
تشکیل کمیته فنی تعیین نیازهای پژوهش و فناوری
تشکیل کمیته فنی تعیین نیازهای پژوهش و فناوری دستگاه های اجرایی استان

 

پیشنهاد کارگروه تخصصی آپفن مبنی بر تشکیل کمیته فنی نیازهای پژوهشی و فناوری دستگاه های اجرایی به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید.

 

برای مشاهده مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان کلیک فرمایید: