خانه :: اساتید :: اخبار

اخباراداره اموال


اطلاعیه اداره اموال
جمع آوری ضایعات فلزی

اطلاعیه اداره اموال دانشگاه

قابل توجه کلیه همکاران و بخشهای مرتبط با  پیمانکاران وبخشهای عمرانی و تاسیسات دانشگاه

به اطلاع می رساند محل جمع آوری ضایعات فلزی به پشت ساختمان بهداری دانشگاه انتقال یافته است. لذا خواهشمند است از انتقال هرگونه ضایعات به محل مجموعه انبارها خودداری نمائید .در صورت انتقال ضمن انتقال به محل جدید بخش مربوطه پاسخگو خواهد بود .
اطلاعیه اداره اموال
راه اندازی سایت اداره اموال

اطلاعیه اداره اموال دانشگاه

به اطلاع کلیه همکاران محترم میرساند سایت اداره اموال دانشگاه به آدرس  www.znu .ac.ir/amval  از مورخه  8/9/96 آماده ارائه خدمات می باشد

 

لذا جهت استفاده بهینه از برنامه های این سایت توجه شما رابه نکات زیر مطوف می دارد

 

1-     کلیه فرمهای اداره اموال بصورت word , pdf    از طریق سایت قابل دسترسی می باشد.

2-    گزیده ای از آئین نامه ها جهت آشنایی و بهره برداری لازم در دسترس می باشد.

3-    بدلیل وجود بعضی مسائل و مشکلات عدیده کلیه فرمهای اموال (تحویل تحول ،باز گشت کالا ، پروانه خروج) باید بصورت تایپ شده تکمیل و به امضاء  بالاترین مقام حوزه مربوطه رسیده و پس از ثبت شماره - تاریخ و مهر حوزه به اداره اموال ارسال گردد.    فرم های دست نویس فاقد اعتبار است.

4-    اموال برگشتی متلاشی شده خارج از حد متعارف قابل پذیرش اداره اموال نبوده و صاحب آن باید پاسخگوی بی دقتی در نگهداری آن باشد.

5-    پیگیری اموال خارج شده ازطریق پروانه خروج از دانشگاه تا برگشت اموال خارج شده باید از طریق صاحب اموال پیگیری گردد و پروانه مربوطه ممهور به مهر ورود انتظامات دانشگاه باشد .

6-    اعتبار کلیه فرمها پس از تکمیل وصدور تاریخ و شماره آن در حوزه مربوطه به مدت شش (6) روز کاری میباشد پس از گذ شت زمان آن فرم فاقد اعتبارمی باشد.

7-    درج محل استقرار (محلی که وسیله درآنجا مورد استفاده قرار می گیرد ) الزامی می باشد ، برای کسانی که در دو یا چند محل فعا لیت دارند اجباری است.

8-    امضاء ها در فرمها حتما می بایست دارای نام و نام خانوادگی امضاء کننده باشد .

9-    کلیه همکاران جهت دریافت لیست اموال بروز خود میتوانند در هر دانشکده و معاونت به یکی از افراد زیر مراجعه نمایند.

·         معاونت راهبردی و نظارت -  آقای سید محسن موسوی

·         معاونت پژوهشی -  آقای پرویز نظری

·         معاونت آموزشی - آقای جواد محمودی

·         معاونت اداری و مالی - خانم نسرین بیات

·         دانشکده علوم - آقای رحمان ناصر

·         دانشکده کشاورزی -  آقای مصطفی کریمی

·         دانشکده علوم انسانی - آقای بهرام یار محمدی

·        دانشکده مهندسی - آقای ذکرعلی مرادی